Tips till dig som vill köpa ett tidigare obebott hus

Att köpa hus är både en spännande och kanske lite skrämmande upplevelse. Speciellt för dig som är ute efter ett speciellt objekt - något som kan kräva mer hjärta än vanliga hus. Bland de fastigheter som hittas genom Lev din dröm är det till exempel inte ovanligt att varken vatten eller avlopp är indraget. Nedan finns en lista över saker som kan vara bra att tänka på när du köper en fastighet som stått obebodd i många år.

Vatten och avlopp

Ofta ligger den här typen av fastigheter utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Detta innebär att du inte kommer att kunna koppla huset till på varken kommunalt vatten eller avlopp. Istället behöver du ta ställning till så kallade enskilda lösningar. Det kan till exempel innebära att du anlägger ett enskilt avlopp eller enskiltvatten med egen dricksvattenbrunn.

På kommunen kan vi vägleda dig i vilka alternativ som finns, men det är du – tillsammans med förslagsvis en erfaren entreprenör – som behöver undersöka vad som är möjligt att genomföra på din tomt. Enskilt avlopp kräver tillstånd eller anmälan till kommunen, läs mer vad som gäller för den lösning som blir aktuell för dig på hylte.se.

För enskilt vatten gäller andra regler. Vill du borra en djupborrad brunn för dricksvatten behövs inget tillstånd från kommunen. Däremot behöver du fortfarande anlita en certifierad brunnsborrare, och det är även viktigt att tänka på att placera en ny dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga avloppsanläggningar och andra källor till förorening.

Renovering

Många av husen som hittas via Lev din dröm har behov av renovering. En del är beboliga under enklare standard medan andra kan kräva en större insatser. Det kan vara bra att ta ut en besiktningsman med expertis på just äldre byggnader som kan hjälpa dig och vägleda i vilka delar som kanske är mest akuta att ta tag i. När du väljer snickare eller besiktningsman som antingen ska hjälpa dig med renoveringen eller bara vägleda är det viktigt att du väljer någon som är duktig på äldre byggnader. Ett tips är att gå med i Facebook-gruppen Jag räddade ett ödehus! Där finns gott om tips och yrkeskunniga personer som kan hjälpa dig.

Sätt upp mål och delmål

Gör upp en plan för hur du ska tag i renoveringar och annat som måste göras på fastigheten. Börja med att ta reda på vad som gäller med ditt avlopp och dricksvatten. När du sedan även har koll på hur du bör prioritera renoveringen är det bara att sätta sig och börja planera. Vad vill du hinna med inom ett, två eller tre år? Ett tips är att göra en drömplan där du skriver in två scenarion, ett dröm-mål och ett minimum-mål. Under dina dröm-mål skriver du in allt du verkligen vill hinna med och under minimum-mål skriver du in det som minst måste göras. Kom ihåg att ta med både de delar du själv verkligen vill göra och det som absolut måste göras.

Gör en budget

Oavsett hur tråkigt det är så är det bra att hålla koll på budgeten. I samband med att du gör din drömplan så kan du passa på att räkna ihop hur mycket de olika delarna kommer att kosta, samt vad som ryms inom din budget. Försök sätta en prislapp på alla delar och planera in dem i din sammanlagda budget. Sen är det bara att sätta igång!