Tomma hus på landet – en resurs att ta vara på

2021-09-13

Du kör längst med en väg som går genom Sveriges landsbygd. På färden passerar du skogar, sjöar och ängar. Det är ett vackert landskap som skiftar allt eftersom du tar dig genom landet. Men allt eftersom landskapet förändras finns det en sak du lägger märke till. Något som dyker upp oavsett var i landet du befinner dig. Dessa tomma hus med flagnande färg och igenvuxna trädgårdar.

Tomma hus finns överallt på landsbygden, mer eller mindre synliga. En del hävdar att de vittnar om en utdöende landsbygd medan andra tycker att husen är vackra. Det finns också en växande grupp människor som drömmer om att få köpa just ett sådant hus. De vill restaurera och rädda det som väder och vind ännu inte har förstört. Gamla hus och gårdar står för en de lav vårt svenska historiska arv, vilket bara det gör dem värda ett bättre öde än att bara stå och förfalla.

Hus som lämnats tomma kan vara i både bättre och sämre skick. Mycket hänger på huruvida taket hållit sig tätt och hur länge huset varit obebott. Gamla hus och gårdar är byggda av gedigna material och medmetoder som gjort att husen, trots att underhållet blivit eftersatt, står upp även långt över 100 år. Timret i gamla hus är oftast av väldigt bra kvalité såvida det är friskt, eftersom det gamla timret är hugget från träd som vuxit långsammare än dagens. Årsringarna sitter tätare och träet blir därmed mer hållbart. Det gör att dessa gamla material är värda att ta till vara och återvända där det är möjligt.

Återbruk och att återanvända har blivit populära ord och idéer i dagens samhälle. Vi värnar allt mer om att nyttja jordens resurser på ett mer cirkulärt sätt än tidigare. Genom att använda oss av de material som redan finns sparar vi på jordensviktiga resurser. Genom att inte bygga nytt sparar vi energi där nya material inte behöver produceras samtidigt som vi bevarar en del av det svenskakulturarvet. Gamla hus och gårdar är hantverk som en gång har byggts för att rymma familjer genom generationer.

Att ta vara på dessa gamla byggnader är inte bara viktigt av historiska och miljömässiga skäl. Husen kan rymma familjer som drömmer om ett liv på landet. Dit de kan flytta för att söka harmoni och närhet till naturen. När fler flyttar till landsbygden ökar också krav på att bibehålla och utvecklabåde den kommunala och kommersiella servicen. Det är en del i vår väg till att skap a ett mer hållbart samhälle både ur ekonomiskt och emotionellt perspektiv. Vi möjliggör för fler att följa sina drömmar samtidigt som vi sparar på jordensresurser och bevarar vårt kulturarv.

Fler artiklar

Alla nyheter och ariklar