Så här hanterar Hylte kommun, utveckling- och hållbarhetsenheten, dina uppgifter

Samtycke till att Hylte kommun, utveckling- och hållbarhetsenheten registrerar dina uppgifter
När Hylte kommun handlar dina personuppgifter är vi Personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifterna hanteras korrekt, säkert och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Personuppgifter som kommunen samlar in
När du skickar in dina uppgifter via gällande formulär på levdindrom.se godkänner du att Hylte kommun behandlar dina personuppgifter såsom namn, e-post och telefonnummer och annan information du anger i formuläret.

Syfte och ändamål
Kommunen registrerar dina personuppgifter för att kunna administrera intressenter som letar hus i Hylte samt fastighetägare som önskarkomma i kontakt med ansvarig för satsningen Lev din dröm Hylte. Vi behöver dina uppgifter för att kunna återkoppla till dig när du skickat in formuläret till oss.

Rättslig grund
Kommunen behöver spara och behandla dina personuppgifterunder den tid du avser att ta del av de tjänster Lev din dröm Hylte erbjuder. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

Hur behandling kommer att ske
Personuppgifter du lämnar kommer att behandlas inom ramenför Lev din dröm Hylte:
Medarbetare för Lev din dröm Hylte kommer att behandla och granska de uppgifter du har lämnat.
Om du önskar att hitta ett hus i Hylte och har anmält dig som intressent, samt givit samtycke, till att Hylte kommun sparar dina personuppgifter kan dina personuppgifter komma att lämnas ut tillfastighetsägare som avser att sälja en fastighet som kan vara till intresse för dig
Kommunen kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta kommunen om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Hur länge hanteras uppgifter
Kommunen sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Dina personuppgifter sparas som längst i två år, eller till den dag då du begär dina uppgifter raderade på grund av att du inte längre avser delta i någon av Lev din dröm Hyltes tjänster.

Har du synpunkter eller frågor om kommunens personuppgifthantering
Det är utveckling- och hållbarhetsenheten i Hylte kommun som är ansvarig för dina personuppgifter. Om du vill ha tillgång till dina personuppgifter eller har frågor kring ditt samtycke kan du kontakta Ida Karlsson Lalander, Projektkoordinator Lev din dröm Hylte, 0720 96 58 141, för mer information om hur Hylte kommun behandlar personuppgifter se www.hylte.se/GDPR. Om du har frågor om tillämpningen av dataskyddsförordningenpå dina personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud på 0346-88 6008. Vill du ha mer information om dataskyddsförordningen eller överklaga vår personuppgiftshantering skall du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.